PROCAMP REUS selecciona personal

Notícies recents

L’empresa PROCAMP REUS, SAS ha seleccionat personal en col·laboració amb l’INS Domènech i Montaner de Reus.

L’activitat ha resultat molt positiva per ambdues parts ja que a l’alumnat de l’IFE, menors d’edat i amb dificultats d’inserció, els ha resultat molt interessant aquesta pràctica per presentar-se a una oferta de feina. Una col·laboració molt profitosa que esperen repetir en el futur!

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Add notice about your Privacy Policy here.