Coneixeu les novetats per a l’IRPF? La xarxa d’Empreses Simulades SEFED te les ofereix

Coneixes les novetats per l’IRPF? La Xarxa d’Empreses Simulades SEFED te les ofereix

Principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Amb efectes des de 1 de gener de 2023 i vigència indefinida, s’introdueixen les següents modificacions a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (LIRPF):

Llegir Novetats IRPF 2023

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Add notice about your Privacy Policy here.